Motstånd till förändring

Av olika anledningar som jag inte kan gå in på här kom jag att tänka på ett blogginlägg jag sprang på för en tid sedan som handlar om motstånd till förändring av programkod. Jag mindes texten som bättre än den var men budskapet är i grunden väldigt sunt. Basically handlar det om att våga ta risken att förändra befintlig kod när behovet uppstår, att inte alltid välja de enkla och snabba lösningarna bara för att de innebär mindre risk. Enkla och snabba lösningar innebär ofta kompromisser (läs: fullösningar) som över tid garanterat kommer att växa och ställa till bekymmer. En god täckning av enhetstester gör förändringen mindre ångestladdad och om tester är en bristvara går det att reparera.

Nej jag lovade mig själv att hålla det här inlägget kort: här är länken!