Etikettarkiv: Linked Data

En doktorands tvivel

Av en händelse sladdade jag in på mitt bortglömda Google Drive-konto härom dagen. Undansparat fanns föreläsningar, labbuppgifter och utkast till vetenskapliga artiklar från ett tidigare liv som framkallade en aningen arbetsam nostalgisk känsla i mig.

En av filerna visade sig nämligen vara en presentation om Linked Data som jag höll för många år sedan. När jag skummade igenom den kom jag att tänka på anledningen till varför jag började tvivla på idén som jag under så lång tid trott och byggt upp mina studier kring. För den oinvigde i detta relativt okända ämne kan ni som jag skumma igenom min presentation här:

Man kan säga att min forskningsinriktning i grund och botten handlade om systemintegration med hjälp av en uppsättning teknologier som tillsammans är tänkta att bidra med en semantisk dimension (se ovanstående presentation för mer info). Med hjälp av RDF Schema kan man modellera en ontologi – en begränsad världsbild – innehållande begrepp och deras inbördes relationer till varandra. Tanken med denna ”begreppskarta” är att ge tolkande system möjlighet att resonera kring data och dra diverse slutsatser.

I och med begreppet Linked Data introducerades även best practices över hur man bör integrera system som exponerar sin data som RDF – genom en REST-arkitektur där man enkelt kan slå upp och traversera data och deras relationer över HTTP.

Så vad är problemet? Idén med att använda REST för att integrera system är något som verkligen har anammats i andra sammanhang idag (t ex REST + Json) och att kunna ange metadata i form av grundläggande satsdelar (med subjekt, objekt och predikat) kan anses ganska kraftfullt.

Det fundamentala problemet är helt enkelt att de världsbilder (eller ontologier) vi modellerar måste delas av alla beroende parter för att vara meningsfulla. Tänk bara på hur olika vi människor ser på och uppfattar saker, på hur svårt det är att kommunicera utan att det blir missförstånd. Om vi hade delat exakt samma världsbild hade vår samvaro varit bra mycket enklare (men förmodligen mycket tråkigare). Vi kan lära oss att förstå varandra genom att vända och vrida på saker och förhoppningsvis hittar vi till slut en ”mappning” mellan våra mentala modeller. Dessutom finns det i många avseenden formella eller informella ”standarder” som sammanför våra världsbilder. Jag tänker då till exempel på etikettregler, trafikregler och så vidare.

Problemet är alltså att oavsett hur fint mitt RDF Schema är utformat måste tolkande system antingen mappa begreppen till något för systemet begripligt eller förstå dem out of the box för att kunna ha någon egentlig användning för dem. I båda fallen måste världsbilderna vara kända sedan tidigare.

Det låter ju inte särskilt magiskt? Det är ju inte som att systemen genom Linked Data får någon högre nivå av insikt? Nej, det är just det som är grejen, systemen måste ha inbyggt stöd för de världsbilder som ska stödjas. Vissa saker kan vi kanske komma överens om hur det ska se ut på ett generellt plan – vi har till exempel Dublin Core – men när vi börjar komma ner på detaljnivå vill jag påstå att det är nästintill omöjligt att få till en modell som både är generell och användbar. Det är lite som att bygga ett standardsystem och förvänta sig att alla ska bli nöjda och glada utan att det går att anpassa. Är det då ens meningsfullt att modellera och exponera data utefter ett visst systems världsbild?

Emot slutet av mina studier kunde jag inte se meningen med det och min inställning har inte ändrats efter ett par år ute i verkligheten. Jag tycker fortfarande att satslogik i kombination med REST är ett intressant sätt att integrera system. Det är den semantiska dimensionen jag inte kan förstå hur jag än vill. Om man bortser från den aspekten av Linked Data har rekommendationen kanske en framtid.

Det hade inte mina studier – den semantiska dimensionen var på tok för viktig i min argumentation för att jag skulle orka fortsätta som nybliven pappa och husägare. Men vem vet, kanske tar jag upp tråden lite längre fram och återkommer med en självkritisk reflektion över hur coola teknologier kan förföra vem som helst.

New design, new content

A new day and a new design to the site, pretty neat huh? I decided to change to an already existing WordPress template as there are people out there who knows how to develop them properly. 😛 Besides the new design I have added information about a system we have been developing at CeLeKT called Pinetree, which is a content repository based on Linked Data. While it is not yet available for download we are discussing to either put it up as open source or provide a binary file somewhere on the Web. The system itself still lacks authorisation and authentication mechanisms as we are still thinking about how to realise these things in the best way and still reap the benefits of linked data. So the API and installation instructions are mainly for people here at CeLeKT who have access to the binaries.

A little more useful for people outside the CeLeKT group is the Pinetree core ontology. While it was designed for the Pinetree system, the ontology makes it possible to represent the logical structure of digital content residing in content repositories in general. It has intentionally been kept simple to promote its reuse in other contexts that Pinetree.

A bit annoyingly is that the W3C RDF validator service refuses to validate the ontology when using the ”Check by URI” option, but if I paste the ontology into the ”Direct Input” textfield it validates perfectly. My initial suspicion is directed towards the FTP server at my web hosting service but I’m out of clues at this point. If anyone have had the same experience I’d be happy to hear from you.

Reblog this post [with Zemanta]

Back after parental leave

As of yesterday I am back at the office again after becoming father to a beautiful little girl. Due to circumstances related to her birth, my research and studies were pretty much put on hold for six weeks, so the autumn semester for me officially begins now. During my time away a colleague of mine presented an article we wrote for the MobileHCI 2009 conference in Bonn, Germany, with the research problem of how to increase the expressivity and interoperability of contextual metadata depict mobile media objects. The full reference is located in the publications section of this blog, and while I was at it I added a reference to the paper presented at the MMedia 2009 conference.

The master plan to reach my licentiate during the spring of 2010 is somewhat progressing. As of now I am lacking the final paper to be embedded into the thesis and, fortunately for me, the deadline for the WMUTE 2010 conference was conveniently extended to mid October. So right now I’m busy working on a draft to a joint publication with two colleagues here at Växjö University, in which we are exploring the potential of using Linked Data to enrich digital content that emerge from learning with contextual metadata. I am really excited about the progress so far and hopefully it will serve as a smooth bridge towards my future research. In fact I better get back to work now. Later!

One last thing, I came across a neat workshop on Linked Data on the Web with lots of articles to digest. Check it out!

Reblog this post [with Zemanta]